HOÀN THUẾ NỘI ĐỊA & HOÀN THUẾ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Để hoàn thuế GTGT đúng chế độ quy định, đảm bảo nguồn ngân sách của nhà nước. Chính phủ và Bộ tài chính ban hành các quy định về việc hoàn thuế GTGT như sau: Tham khảo: Kế toán thuế Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 Nghị định...
Xem tiếp »