giá xe Colorado – tìm được chỗ đỗ trên phố đã buồn bã, làm thế nào để đưa xe vào thể tích còn lại giữa hai xe khác là nhiệm vụ không hề có ai cũng tiện dung. 

Hoặc bạn có thể đỗ xe song song theo hướng dẫn sau của TeamBHP:

Bước 1: khởi đầu bằng việc đưa xe của bạn ngang hàng có xe đỗ phía trước, lúc bí quyết giữa hai xe là 60 cm và đuôi 2 xe ngang nhau. Bẻ hết lái sang yên cầu.

Bước 2: Vẫn giữ kịch vô-lăng về bên nên và lùi xe tới khoảng nào bạn coi thấy biển số của xe phía sau qua gương tỏa hậu, mang nghĩa bạn đang ở góc 45 độ.

Bước 3: Trả thẳng lái và lùi xe.

 

 

Bước 4: Lùi tới khoảng góc yên cầu đầu xe của bạn ngang hàng với đuôi xe trước thì xong.

Bước 5: Trong khi dừng, xoay vô-lăng kịch trái.

 

 

Bước 6: Lùi xe vào chỗ trống.

 

 

 

 

 

Nguồn: Tổng Hợp