Câu hỏi:

Em là học viên của Trung tâm kế toán Hồng Trang – EDUBELIFE, xin cho em hỏi là công ty em phát sinh lỗ từ năm 2012 đến 2016, vậy sang năm 2017 công ty có được kết chuyển lỗ nữa không? Em chân thành cảm ơn!

EDUBELIFE Trả lời

Cám ơn bạn đã tin tưởng, chia sẻ với Trung tâm kế toán Hồng Trang – EDUBELIFE.Căn cứ Điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về kết chuyển lỗ như sau

Lỗ là gì?: “Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.

Tham khảo: Hệ thống văn bản chuẩn mực kế toán

Cách kết chuyển:  “Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo”

Thời gian kết chuyển: “Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ”

Trường hợp phát sinh lỗ liên tục các năm: “– Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập theo nguyên tắc nêu trên. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.”

Kết luận:

Qua thông tin em cung cấp, DN phát sinh lỗ liên tục từ năm 2012 đến năm 2016

Số lỗ năm 2012 được kết chuyển không quá quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm 2012: tức là năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Năm 2017 là năm cuối cùng được kết chuyển lỗ từ năm 2012

Tương tự như vậy, với khoản lỗ năm 2013, thời gian được kết chuyển lỗ liên tục đến hết năm 2018

Xem thêm: Pháp luật về thuế và hóa đơn

+ khoản lỗ năm 2014, thời gian được kết chuyển lỗ liên tục đến hết năm 2019

+ khoản lỗ năm 2015, thời gian được kết chuyển lỗ liên tục đến hết năm 2020

+ khoản lỗ năm 2016, thời gian được kết chuyển lỗ liên tục đến hết năm 2021

+ khoản lỗ năm 2017, thời gian được kết chuyển lỗ liên tục đến hết năm 2022

Tuy nhiên, em chú ý, cũng theo quy định trên “Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xác định số lỗ doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do doanh nghiệp tự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định.”